Ons prioriteit is om mense te help om 'n verhouding met Jesus Christus te ontmoet en te ontwikkel deur betrokkenheid by God se Woord, die Bybel, sodat hulle aktief betrokke sal raak by geloofsbevestigende Christelike gemeenskappe.

Ons Missie

Om die onder-hulpbronne Kerk te dien met Bybels en opleiding om lewens wêreldwyd te transformeer deur God se Woord.

Ons Visie

Ons begeer om te sien hoe plaaslike kerke regoor die wêreld verlossing, lewensverandering en hoop bied deur Bybels-gebaseerde opleiding en hulpbronne wat aan die geestelike, morele en sosiale behoeftes van hul gemeenskappe voldoen.