BLI Southern Africa Hub is 'n bediening van Bible League International, 'n VSA gebaseer 501(c)(3) nie-winsgewende kerke wêreldwyd met God se Woord. BLI Southern Africa Hub bestaan om Bybelliga Internasionaal se bediening in Suid-Afrika, Mosambiek, Zambië en Zimbabwe te ondersteun. Alle finansiële dokumente verteenwoordig Bybelliga Internasionaal se werk as 'n globale bediening.

Rentmeesterskap

Die bediening van Bybelliga Internasionaal dien God dwarsdeur die wêreld, met God se seën. Daarom is ons doelgerig, strategies en versigtig met die hulpbronne wat ons skenkers aan ons toevertrou vir God se werk. Ons is aan God verantwoordbaar vir Sy seëninge. Ons is aan jou verantwoordbaar as rentmeesters van jou vrygewigheid aan God se werk, met dankbaarheid vir jou gebede en gawes.

Bible League International is 'n wettig erkende niewinsgewende organisasie vrygestel van federale inkomstebelasting ingevolge Artikel 501(c)(3) van die Interne Inkomstekode. Ons is 'n handveslid van die Evangeliese Raad vir Finansiële Aanspreeklikheid (ECFA), en voldoen aan al sy standaarde en rentmeesterskap praktyke. ECFA hou sy lede tot die hoogste standaarde van finansiële verantwoordelikheid - en dit verseker dat ons ons finansies hanteer met die grootste integriteit en doeltreffendheid.

Ons is verbind tot aanspreeklikheid en deursigtigheid - van kritieke belang vir die verhouding wat ons met al ons vennote het.

Ons bediening werk op grond van 'n jaarlikse begroting vir elke land van bediening. Ons gebruik 'n geïntegreerde strategie vir jaarlikse befondsing uit verskillende strome, wat individuele skenkers, kerke, beplande gee, besighede, stigtings, direkte pos, internet, radio, telekommunikasie en e-kommunikasie insluit.

 

Jaarverslae

2019 Jaarverslag
2018 Jaarverslag
2017 Jaarverslag

;