Ons missie

Om die onderbefondsde Kerk te dien met Bybels en opleiding om lewens wêreldwyd deur God se Woord te transformeer.

Ons visie

Ons wil graag sien dat vooruitstrewende plaaslike kerke regoor die wêreld verlossing, lewensverandering en hoop bied deur Bybelse opleiding en hulpbronne wat aan die geestelike, morele en sosiale behoeftes van hul gemeenskappe voldoen.

Ons bedieningsprogramme

Projek Philip

Die kern van ons wêreldwye strategie is Projek Filippus, ' n Bybelstudieprogram wat plaaslike kerklidmate in evangelisasie en dissipelskap oplei. Dit is geïnspireer deur die verhaal van Filippus en die Etiopiër in Handelinge hoofstuk 8. Projek Filippus lei leiers op wat ander uitnooi om die Evangelie van Johannes te bestudeer. As deel van Projek Philip ontvang elke deelnemer 'n Bybel vir persoonlike gebruik, en word aangemoedig om deel te word van 'n plaaslike kerk.

Kerk Planter Opleiding

Op plekke waar daar geen plaaslike kerke is nie, en vir groeiende kerke wat gretig is om die Evangelie te deel met diegene wat nog nooit van die gawe van verlossing gehoor het nie, voorsien ons hulpbronne en opleiding vir kerkplanters. Ons help om studente op te lei en aan te moedig wat gretig is om God se liefde, in afgeleë gebiede en die wêreld se besigste stede te wys, sodat hulle ander kan leer en na die geestelike behoeftes van hul gemeenskappe kan omsien.

Bybelgebaseerde Geletterdheid

' n Duidelike en belangrike deel daarvan om God se Woord te verkondig, is geletterdheid. Maar baie wat die boodskap van die Evangelie dringend nodig het, sukkel om te lees, veral in arm streke. Ons Bybelgebaseerde Geletterdheidsprogram leer lees- en skryfvaardighede deur Bybelgebaseerde teks te gebruik.